Jul 5, 2017

Изолацията и стената пазят от тропическа жега

С изолация ще Ви бъде и прохладно. При тропически жеги над 30° C изолираните домове поддържат температурата на вътрешния въздух около 25° C.

Масивното строителство подсилва ефекта на охлаждане. Това показаха дългосрочните измервания в изследователския парк Вива на Баумит.

Елин Пелин, 26. юни 2017. В световен мащаб се харчи много повече енергия за охлаждане, отколкото за отопление. При постоянни високи температури над 30° C дори и в нашите ширини все по-често се задава въпросът "Как мога да охлаждам своя дом изгодно и същевременно да опазвам околната среда?"

В изследователския парк Вива на Баумит се измерват и записват от две години и половина външната и вътрешната температура на десет различни изследователски къщи. Резултатите са съвсем ясни: Изолацията предпазва от лятно прегряване. Така при външни температури до 36°C вътрешната температура на изолираните къщи бе поддържана около 25° C, докато в неизолираните (напр. 25 см тухла без изолация) бе горещо като в тропиците - около 30° C.

Стената като акумулираща маса
Освен изолацията и стенната конструкция играе основна роля за поддържане на приятна вътрешна температура. Изолацията на масивно построените къщи пази от слънце и горещина външните стени. Във вътрешността на къщата масивните стени се грижат за по-постоянна температура на вътрешния въздух и през лятото за прохладен и приятен вътрешен климат.

Обобщение на измерванията: При къщи с еднакъв коефициент на топлопреминаване (U-стойност) важи - колкото "по-масивно" е строителството на стенните конструкции, толкова по-ниски са измерените вътрешни температури на помещенията.

Jun 16, 2017

Фасадни бои с марка Баумит от ново поколение

Иновативния център и развойната лаборатория на Баумит достойно следват девиза на марката: "Идеи с бъдеще." Специалистите постоянно търсят възможности за създаване на нови и същевременно за обновяване и подобряване на съществуващите продукти.

В последните години Баумит отдели специално внимание на фасадните бои. Подобриха се свойствата на използваните до момента и бяха създадени и съвсем нови бои. Така освен известните отпреди Баумит СиликонКолор, Баумит СиликатКолор и Баумит ГранопорКолор, бе подобрена рецептурата на боята Баумит НанопорКолор. Съответно на вниманието на професионалистите бяха представени съвсем новите Баумит СтарКолор и Баумит ПураКолор.
Боите НанопорКолор, СтарКолор и ПураКолор се отличават с отличната си преработваемост и много добра покривна способност. Те се нанасят лесно както с еърлес машини, така и с валяк. Баумит НанопорКолор притежава уникалните свойства, свързани със самопочистване на фасадните повърхности с използването на фотокатализатор. Благодарение на многобройните пори с нано-размери тя притежава и отлична паропропускливост. Баумит СтарКолор е на силиконова основа, но с подобрени свойства спрямо стандартния СиликонКолор – съхне без напрежения, по-силно водоотблъскваща и с по-висока степен на паропропускливост. Баумит ПураКолор е на акрилатна основа, с отлични характеристики по отношение постигането на произволни цветови нюанси. Тя може да бъде оцветявана във всички 852 цвята от каталога Баумит Лайф. Това покрива и оцветяването в най-тъмните и ярки цветове от каталога, което премахна необходимостта от производство на боята СтайлКолор.

Всички фасадни бои с марка Баумит притежават много ниски стойности на капилярна водопропускливост и висока устойчивост на атмосферните влияния.

Една от основните характеристики, които отличава качествено новите и произвежданите от много години Баумит бои е изключителната им чистота по отношение наличието на фини твърди частици. Това е постигнато чрез инсталиране в производствената инсталация на нов центробежен филтър (фиг. 1). Във филтъра боята се движи спираловидно, което създава центробежни сили в потока. Така по-тежките твърди частици, под влияние на центробежните сили се придвижват към външните стени на филтъра, където с помощта на специално монтирани лопатки към оста (фиг. 2), се събират и отвеждат към отделен изход (фиг. 3).
фиг. 1

лопатки
фиг. 2

фиг. 3
Голямото предимство на така пречистените бои е възможността да се полагат по така наречената „еърлес” или безвъздушна технология. При използване на такъв тип бояджийски машини (фиг. 4) боята преминава през смукателна тръба към помпа, която създава много високо налягане (80–100–120 бара) и се изпръсква без използването на компресор за сгъстен въздух. Липсата на твърди частици позволява дюзите на пистолета да са с много малки размери (0.15–0.25 мм), (фиг. 5). Това, от своя страна, осигурява правилна, широка „метла” при полагане, плътно и равномерно покритие (фиг. 6), без голямо разпръскване на материал във въздуха и оттам малки загуби на боя. Разбира се, боята може да се полага и по класическата технология, посредством валяк с агнешка кожа (фиг. 7 и фиг. 8). Във всеки случай, обаче, преди полагане е добре съдържанието в кофата да се хомогенизира чрез разбъркване с електрическа бъркалка на бавни обороти (фиг. 9).

фиг. 4
фиг. 5
фиг. 6
фиг. 7
фиг. 8
фиг. 9
Боите се нанасят на две ръце, първата от които служи като грунд. При полагането на първия слой, боята се разрежда с 10% до 15% вода. При втория слой тя се полага неразредена или разредена с максимум до 5% вода. Времето за съхнене между двата слоя е минимум 12 часа, като може да бъде повлияно значително от атмосферните условия. При положение, че се налага полагането на допълнителен слой боя, е необходимо да се изчака технологично време за съхнене на предходния слой. Това съхнене е минимум 4 часа за всички видове Баумит фасадни бои, с изключение на Баумит ПураКолор, за която трябва да се осигурят минимум 6 часа преди полагане на следващия слой.

Разходната норма на Баумит боите при полагането им в един слой без разреждане е около 0.2 л/м2.

Разбира се и в този случай, както при извършването на всеки вид строителна дейност, е правилно да се прилага системният подход. Боите не трябва да се разглеждат сами за себе си, а да се обърне внимание и на останалите етапи, предхождащи или следващи тяхното полагане. На първо място трябва да обърнем внимание на основата и да се погрижим за нея. Тя трябва да бъде суха, незамръзнала, без изсолявания, без подкожушени участъци, без нездраво свързани или ронещи се частици. При наличие на неподходящи други покрития, те трябва предварително да бъдат отстранени. Нездравата основа трябва да бъде усилена. За тази цел могат да се използват продуктите Баумит РеКомпакт – грунд на основа калиево-водно стъкло (фиг. 10), който изгражда нова скелетна структура в старата основа, или Баумит МултиПраймер – дълбокопроникващ грунд на силиконова база (фиг. 11), който намалява значително и попиващата способност на старата основа. Налични малки пукнатини по повърхността, с широчина до 0.5 мм, могат да бъдат предварително премостени чрез нанасянето на Баумит ФилПраймер – грунд запълващ микропукнатини (фиг. 12). Когато фасадата е замърсена с гъбички и водорасли, за отстраняването им и за частично предпазване от новата им поява се използва продуктът Баумит ФунгоФлуид (фиг. 13). Замърсена стара фасада може да бъде предварително почистена с Баумит РеКлийн (фиг. 14).

фиг. 10
фиг. 11
фиг. 12
фиг. 13
фиг.14


При полагане и до изсъхване на фасадните бои температурата на основата, въздуха и материалите трябва да бъде над 5°С, а при тези на силикатна основа (Баумит НанопорКолор и Баумит СиликатКолор) – над 8°С. Те трябва да бъдат предпазвани от директно слънце, от вятър, дъжд и мраз.

При извършване на отделните операции по боядисването е добре да се консултирате с инструктор на Баумит България. Стриктно трябва да се спазват изискванията за работа, посочени в съответните технически карти на влаганите продукти.

 

Jun 15, 2017

Започна конкурсът "Красива баня с Баумакол" 2017!

Кой може да участва?

Ако сте собственик или майстор, изпълнил красива баня с продукти Баумакол - лепила, фуги, хидроизолации и имате съответното доказателство за това (някакъв документ за закупени материали Баумакол).

Как може да участвате?

Ако започвате или вече завършвате Вашата красива баня с Баумакол, моля, свържете се с инструктора на Баумит за съответния регион, за да Ви запише за участник в играта или се обадете на нашите телефони в офиса. Моля, вижте приложения списък с телефони на нашите инструктори по региони.

Инструктори на Баумит България ЕООД

Кирил Пейчев - регион София 0888 843 405
Николай Павлов - регион Благоевград, Петрич и Кюстендил 0887 506 491
Иван Костов - регион Пловдив област, Пазарджик и Смолян 0885 858 738
Диан Динев - регион Североизточна България 0888 843 409
Димитър Иванов - регион Сливен и Ямбол 0888 222 201
Красимир Краев – регион Югоизточна България 0884 521 621
Стефан Даскалов - регион Северна България 0885 750 488
Светослав Пашунов - регион София област и Перник 0888 100 684
офис Баумит - 02 9266 911 или 0888 843 400

Изпращайте на на нашия и-мейл адрес office@baumit.bg снимки на Вашата красива баня, изпълнена с Баумакол продукти. Моля, запишете и Вашия адрес и телефон за връзка. На следващия ден снимката на Вашата баня ще бъде публикувана в нашата фейсбук-страница.

За какви награди ще се борите?

Три награди по 200 лв. за снимките на бани с най-много харесвания
във фейсбук-страницата на Баумит.

Една награда от 300 лв., за банята, класираната на първо място от екипа на Баумит.

Майсторът на всяка баня, която участва в играта на Баумит, ще получи подарък гащеризон Баумакол.

Краен срок за изпращане на снимки: 01.11.2017 г.
Резултатите се отчитат до 20.12. 2017 г.
Jun 1, 2017

Започна най-горещият сезон за фасадите! “Фасада на сезона - Лято 2017 “, Баумит


Заедно с най-цветния детски празник пристигат новите летни фасади на Баумит. Цели 9 обекта засияват, претендирайки че са най-красиви в етап "Лято" от конкурса на Баумит “Фасада на годината 2017”.

Новите фасади са съпроводени от яркото юнско слънце и ви приканват да ги разгледате тук.

Категориите, в които са разпределени сградите, са: "Еднофамилни къщи", "Жилищни сгради", "Термично саниране" и "Нежилищни сгради".

На вас оставяме избора коя е най-красивата. Може да гласувате за нея еднократно до 12:00 часа на 31-ви август 2017 г. Фасадите, събрали най-много ваши гласове ще се класират на първо, второ и трето място и ще имат възможността да участват в гласуването на финалния кръг от конкурса за публиката през март 2018 г.

Ако имате повече от един фаворит, може да изразите своите впечатления тук.

Очакваме ви, гласувайте и може да спечелите награда в нашата сезонна томбола!. Баумит пожелава успех на участниците във “Фасада на сезона – Лято 2017”!

May 31, 2017

ПРИКЛЮЧИ НАЙ-ЗЕЛЕНИЯТ ЕТАП В КОНКУРСА НА БАУМИТ “ФАСАДА НА СЕЗОНА – ПРОЛЕТ 2017”

На 31-ви май, точно в 12:00 ч. завърши първият етап от тазгодишния конкурс “Фасада на годината 2017”. В него достойно се бориха седем слънчеви фасади в категории – жилищни, нежилищни и реновирани исторически сгради.

Журито в конкурса – всички вие, приятели на Баумит, отредихте три места за победителките, а именно:

На първо място застана Жилищна сграда с гаражи “Даная”.

Обектът е в категория Жилищни сгради – ново строителство и се намира в град София, ж.к. Младост 4, 440А. Проектанти на обекта са арх. Калин Диков и арх. Галина Стоянова от фирма Елит студио ЕООД. Инвеститор, заявител и изпълнител в конкурса е фирма Ермитаж Класик ЕООД. Пролетната фасада е осъществена с помощта на Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно покритие СиликатТоп К1,5.На второ място се класира:


Обект 6 от категория "Нежилищни сгради - ново строителство" - Хотел и конна спортна база в село Житница. Проектанти на обекта са арх. Димитър Ахрянов и
арх. Цветелин Цоневски от фирма TSONEVSKI – project & consulting group. Заявител и изпълнител е фирма Ейприлстрой ЕООД, а инвеститор е СК Тракиец ЕООД.
Фасадата е изпълнена с Баумит интегрирана топлоизолационна система с крайно покритие КреативТоп и СиликонТоп.


На трето място се подрежда:

Обект 4, от категория "Реновиране на исторически сгради" - Военноморски клуб в град Варна на бул. Владислав Варненчик 2. Заявител и изпълнител в конкурса е фирма Екса АД, а проектант е арх. Константин Пеев, отново от фирма Екса АД. Инвеститор е ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”. За възстановяването на тази изключително красива фасада е използвана Баумит мазилкова система с крайно покритие КреативТоп Силк и СилконКолор.
Баумит България честити на победителите! Очаквайте ги на големия финал през 2018! Очаквайте началото на етап лято, утре!


May 29, 2017

РЕНОВИРАНЕ НА ФАСАДНИ СТЕНИ С ПУКНАТИНИ ПО-ГОЛЕМИ ОТ 0.5 ММ

В тази статия ще разгледаме случаите, когато по фасадата са се появили пукнатини с широчина над 0.5 мм, (фиг. 1).
пукнатини с широчина 0,5
фиг. 1 - Фугата е по-голяма от 0,5 мм
Тези пукнатини често имат строга ориентация, следвайки породилите се напрежения в конструкцията на сградата. Те са хоризонтални, вертикални или под ъгъл от 45°. Образуват се в най-слабите сечения, по стени и тавани, където реалното натоварване надхвърля изчислителните стойности. Често те не застрашават сигурността на конструкцията, но в някои случаи могат да бъдат опасни за общата устойчивост на сградата. Това изисква, при наличие на такива пукнатини, те да бъдат проверени от специалист–конструктор, който да оцени дали има необходимост от специални мерки за допълнително конструктивно укрепване на сградата.

Понякога пукнатините могат да бъдат и хаотични. Първоначално те възникват от температурни напрежения по повърхността на стените, но впоследствие се разширяват вследствие на въздействието на проникналата в тях влага, тъй като с промяна на атмосферните условия тя е променяла многократно агрегатното си състояние.

В друг случай пукнатините се явяват под формата на хоризонтални торбички („усмивки”) с не много голяма дължина. Торбичките се получават при полагане на мазилката на голяма дебелина, когато не е осигурено добро сцепление с основата или когато консистенцията е твърде пластична. В този случай теглото на нанесения пресен слой надхвърля способността на мазилката да се задържи без свличане върху основата и вследствие на това се появяват пукнатини.

Във всеки един случай, преди прилагане на мерките по реновиране на фасадата, трябва да се провери дали съществуващата мазилка е здраво свързана към основата или се наблюдават участъци с подкожушвания. Ако след почукване върху повърхността й мазилката бие на кухо, тя трябва да се отстрани до достигане на здрава основа. Ако тези участъци са върху голяма площ от стените, е по-добре старата мазилка да се отстрани изцяло. Независимо дали се отстраняват само отделни нездрави участъци или се сваля цялата стара мазилка, възстановяването включва най-напред почистване на основата от всякакви нездраво свързани частици, най-добре чрез измиването й със струя с високо налягане. След изсъхване повърхността се обработва с Баумит МултиПраймер – специален дълбокопроникващ грунд за заздравяване на стари минерални основи. Едва след това нарушените участъци се обработват с Баумит Шприц 4* и се нанася варо-циментова мазилка за външно приложение (например Баумит Примо 2).

*) При критични основи шприцът може да бъде заменен от слой Баумит ПроКонтакт, положен на хоризонтален гребен.

почистване с шпакла
фиг. 2 - Фугите се отварят клиновидно с шпакла
Когато наличните пукнатини са по-големи от 0.5 мм и същевременно мазилката е здраво свързана с основата, мерките по реновиране включват следните операции:
 • Фасадата се почиства от прах, мазнини, мухъл и други повърхностни замърсители с използване на водоструйка с високо налягане и подходящи почистващи препарати;
 • Фугите се почистват допълнително и се отварят клиновидно с помощта на шпакла (фиг. 2);
 • След изсъхване, върху основата се нанася слой шпакловъчна смес – Баумит МултиУайт, в който се интегрира стъклотекстилна мрежа – Баумит СтарТекс (фиг. 3). Баумит МултиУайт се разбърква с водата посредством бавнооборотна електрическа бъркалка (фиг. 4, фиг. 5 и фиг. 6). Материалът се нанася върху основата с гребеновидна маламашка (със зъби 10 мм), (фиг. 7). В така нанесената шпакловка се интегрира Баумит СтарТекс. Отделните ивици мрежа се застъпват ок. 10 см (фиг. 8). Мрежата се спуска от горе надолу и се притиска с гребеновидната маламашка, така че през бримките й да избие сместа (фиг. 9), която впоследствие се заглажда с гладка неръждаема маламашка (фиг. 10). След като шпакловката набере достатъчна якост (няколко часа до едно денонощие) се нанася втори тънък слой Баумит МултиУайт, който се изпердашва с гъба (гъбена маламашка), (фиг. 11). Шпакловката премоства пукнатините и заедно с мрежата подобрява якостните характеристики на основата по отношение на възникващи опънни напрежения. Така се предотвратява появата на нови пукнатини;

необходими продукти и инструменти
фиг. 3 - Необходими инструменти и материали
добавяне на вода
фиг. 4 - В кофа сложете необходимото количество вода
Добавете шпакловка МултиУайт
фиг. 5 - Добавете шпакловката Баумит МултиУайт
Разбъркайте шпакловката МултиУайт
фиг. 6 - Разбъркайте Баумит МултиУайт добре
Нанесете Баумит МултиУайт с гребеновидна маламашка
фиг. 7 - Нанасете Баумит МултиУайт с гребеновидна маламашка
Застъпвайте ивиците мрежа СтарТекс
фиг. 8 - Застъпвайте ивиците мрежа СтарТекс
Интегрирайте мрежа СтарТекс
фиг. 9 - Интегрирайте мрежа СтарТекс
Загладете повърхността
фиг. 10 - Загладете повърхността
Изпердашване на повърхността с гъбена пердашка
фиг. 11 - Следва изпердашване на повърхността с гъбена пердашка
 • Следващата операция е боядисване на повърхността. За целта се използват фасадните бои на Баумит. И в този случай, за предпочитане са боите от по-висок клас – Баумит СтарКолор и Баумит ПураКолор. Преди полагане, боята се разбърква добре в кофата с бавнооборотната електрическа бъркалка (фиг. 12). Боята се нанася на две ръце, първата от които служи за грунд. При първия слой боята се разрежда с 10% до 15% вода. При втория слой тя се полага неразредена или разредена с до 5% вода, в зависимост от първоначалната й консистенция. Нанасянето на боята може да се изпълни с валяк (фиг. 13) или с използването на бояджийска машина, включително с „еърлес” технология под високо налягане, обикновено ок. 90 – 120 атмосфери, без използването на въздух в системата (фиг. 14). В последния случай боята се изпръсква с пистолет (фиг. 15), чиято дюза има много малък диаметър, около 0.15–0.25 мм. Така се постига плътно и равномерно покритие, без разпръскване на материал във въздуха и с минимални загуби на боя.

разбъркване на боя СтарКолор или ПураКолор
фиг. 12 - Разбъркайте добре боята СтарКолор или ПураКолор
Нанасете боята с валяк
фиг. 13 - Нанасете боята с валяк ...
Нанесете боята с бояджийска машина
фиг. 14 - ... или с бояджийска машина
Изпръскване на боята с машина
фиг. 15 - Изпръскване на боята с машина (airless)
  Препоръчваме Ви, преди извършване на отделните операции по реновиране на фасадните стени с по-големи от 0.5 мм пукнатини да се консултирате с представител на Баумит България. Важно е да се спазват стриктно изискванията за работа, посочени в съответните технически карти на влаганите продукти.

  May 16, 2017

  ПРЕДСТОИ ФИНАЛЪТ НА НАЙ-ЗЕЛЕНИЯ ЕТАП В КОНКУРСА НА БАУМИТ “ФАСАДА НА СЕЗОНА – ПРОЛЕТ 2017”

  Със слънце и цветя ни съпровожда животворната пролет. Броени дни преди финала на най-зеления етап от конкурса "Фасада на сезона" сред разцъфтелите клони се задават трите водещи фасади, които вие - почетно жури на Баумит, подредихте на тези позиции до момента.

  Каним ви да разгледате всички 7 потенциални финалисти тук и да подкрепите вашето пролетно цвете до 31.05.2016 г., 12:00 часа!

  Засега на първо място се класира:

  Обект 3, категория Жилищни сгради – ново строителство. Пролетната фасада се намира в град София, ж.к. Младост 4, бл. 440А. Проектанти на обекта са архитектите Калин Диков и Галина Стоянова от фирма Елит студио ЕООД. Изпълнител, инвеститор и заявител в конкурса е фирма Ермитаж Класик ЕООД. Красивата фасада е изпълнена с Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно покритие СиликатТоп К1,5.


  На второ място за момента се класира:

  Обект 4, от категория "Реновиране на исторически сгради" - Военноморски клуб в град Варна на бул. Владислав Варненчик 2. Заявител в конкурса и изпълнител е фирма Екса АД, а проектант е арх. Константин Пеев, отново от фирма Екса АД. Инвеститор е ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”. За възстановяването на тази изключителна фасада е използвана Баумит мазилкова система с крайно покритие КреативТоп Силк и СилконКолор.  На трето място във временното класиране се подрежда:

  Обект 6 от категория "Нежилищни сгради - ново строителство" - Хотел и конна спортна база в село Житница. Проектанти на обекта са арх. Димитър Ахрянов и арх. Цветелин Цоневски от фирма TSONEVSKI – project & consulting group. Заявител и изпълнител е фирма Ейприлстрой ЕООД, а инвеститор е СК Тракиец ЕООД. Фасадата е изпълнена с Баумит интегрирана топлоизолационна система с крайно покритие КреативТоп и СиликонТоп.


  Чрез гласуване с един клик до 31 май до 12:00 часа на обяд вие може да подкрепите вашата фасада-фаворит. Събралата най-много гласове фасада ще бъде класирана на първо място, следвана от две подгласнички. Всеки сезон ще обявява своите три победителки, които ще отидат на големия финал, който отново ще бъде журиран от публиката през март 2018 година!

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...